Нью-Йоркська група 50-х рр. XX ст.

опубліковано 14 груд. 2017 р., 02:07 Людмила Виноградова   [ оновлено 14 груд. 2017 р., 02:12 ]
Нью-Йоркська група: об’єднання молодих українських митців 
на еміграції 50-х рр. ХХ ст. : біобібліогр. покажч. / [уклад. О. Круківська ; консультант П. Дунай ; ред. кол. : Т. Сопова, С. Чачко, І.Болесевич, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б.в.], 2017. – 54 с.

Покажчик презентує Нью-Йоркську групу (НЙГ) – авангардистське об’єднання молодих українських літераторів у Нью-Йорку 50-х рр. ХХ ст. Історію НЙГ писали, перш за все, самі нью-йоркці, тому подаємо бібліографію книг, статей, есе, інтерв’ю переважно Б. Бойчука, Б. Рубчака, Ю. Тарнавського як очільників групи й редакторів часописів, організаторів літературно-мистецьких імпрез, зустрічей, поетичних читань, а також сучасних українських літературознавців, які плідно працюють над дослідженням феномену Нью-Йоркської групи.