Сковорода Григорій: «Світ ловив мене, та не спіймав»

опубліковано 1 груд. 2017 р., 06:29 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 21 черв. 2019 р., 04:12 ]

Літературна, поетична спадщина Григорія Сковороди – збірка «Сад божественних пісень», «Байки Харківські». Майже всі його байки мають виразний сатиричний характер, а мораль у них переростає у філософські нариси. Та найголовнішим доробком творчості Григорія Сковороди є філософські трактати. Загалом він написав 17 філософських творів, створив 7 перекладів Плутарха і Цицерона. Інколи підписував свої листи подвійним іменем Григорій вар Сава Сковорода або псевдонімом Даниїл Майнгард. Але за життя не було надруковано жодного твору співця української душі.

Щиросердий, безкорисливий, добрий, правдивий, незалежний поет і артист у душі і дійсності, мислитель, мораліст, він жив більше для людей, аніж для себе, зовсім не нарікаючи на життя.

Спробувати осягнути таємницю Григорія Сковороди радимо за допомогою видань, об’єднаних у бібліографічний список.


Comments