Книги щоб покращити словниковий запас або почати спілкуватися солов’їною мовою

опубліковано 18 лют. 2017 р., 11:58 Tatyana Yakushko   [ оновлено 18 лют. 2017 р., 12:49 користувачем Державна бібліотека України для юнацтва ]
 
 Береза Т. Мова - не калька: словник української мови / Т.Береза, І.Зубрицька, Ю.Зелений. - Львів: Апріорі, 2016. - 664 с.
Шифр: 81.21Укр-4 Авторський знак: Б48
Наявність в фонді: 6 прим.

«Словник розкриває всю велич української мови та містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному, буденному словниковому запасові сучасних українців».
Видання орієнтовано на людей «мови»: викладачів, письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій і видавництв, тощо, одне слово, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності. 
 Авраменко О.М. Українська за 20 уроків: [навч. посіб.]. - К.: Грамота, 2014. - 112 с.
Шифр: 81.21Укр-3 Авторський знак: А21
Кількість примірників: 1
 Основу цього посібника становлять матеріали уроків, за якими вивчали або вдосконалювали свою мову відомі українські політики, теле-, радіоведучі, громадські діячі.

Відео YouTube

 
 Лозова Н.Є. Дзвона чи дзвону? або -а(-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку: словник-довідник / Н.Є.Лозова, В.Б.Фридрак. - К.: Наукова думка, 2007. - 168с.
Шифр: 81.2Укр-4 Авторський знак: Л72
Кількість примірників: 1
 Словник присвячений одному відмінку кожного слова. Якщо точніше — то словам в родовому відмінку однини іменників чоловічого роду, які закінчуються на приголосний звук. Досить не типовий словник, але однозначно потрібен кожному, бо скажіть по правді, що інколи й ви сумнівалися як правильно писати або говорити: сьогодні на вечерю я б скуштував «біфштексА» чи «біфштексУ», або я не хочу йти до «військоматА» чи «військоматУ»?
До словника входять найуживаніші слова з різних сфер повсякденного життя та неологізми, закінчення яких не завжди легко визначити.
 
 Губерначук С.С. Українсько-санскритські спорідненості (вибіркове представлення). - К.: Фенікс, 2014. - 140 с.
Шифр: 81.21Укр-025.7 Авторський знак: Г93
Кількість примірників: 1
 У цій книзі представлено майже 4 тисячі українських мовних одиниць, в тому числі говіркових, давньоукраїнських літературних, рідних корінних імен особових, географічних назв, українських прізвищ, службових частин мови та ін. Проведене автором (фаховим філологом) зіставлення цих українських мовотворів зі словами доісторичного індоарійського письма - санскриту засвідчує глибоку вкоріненість у нашій минувшині, а отже, й прадавні початки української мови.
 
Данильчук Д.В. Український правопис: Роздоріжжя і дороговкази. - К.: Либідь, 2013. - 224 с.
Шифр: 81.21Укр-2 Авторський знак: Д18
Кількість примірників: 1
 Маловідомі факти з історії української орфографії, бурхливі правописні дискусії кінця 1920-х років та новітнього часу, складні й суперечливі питання сучасного українського правопису, практичні поради всім, хто послуговується писемною мовою, - це та багато іншого знайде у цій книзі небайдужий читач.
Для широкого загалу.
 
Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком. - К.: Києво-Могилянська академія, 2011. - 135с.
Шифр: 81.2Укр-3 Авторський знак: М31
Кількість примірників: 1
 У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою «суржик». Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах.

Книжка призначена для студентів-філологів, викладачів вищої школи і вчителів української мови, але вона може зацікавити й ширшу аудиторію.

Comments